Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolnictwo wojskowe

Służba kandydacka.


O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej  może ubiegać się osoba  spełniająca warunki:
• niekarana sądownie;
• posiadająca  obywatelstwo polskie;
• posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
• wiek co najmniej osiemnaście lat;
• wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.
 
O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba  spełniająca warunki:
• niekarana sądownie;
• posiadająca  obywatelstwo polskie;
• posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
• wiek co najmniej osiemnaście lat;
• wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędny.

Nabór w 2018 r. do studium oficerskiego prowadzony będzie:

 1. dla absolwentów  uczelni wyższych  niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym ( grupą osobową);
 2. dla podoficerów zawodowych  będących absolwentami kierunków  studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej), lub posiadających doświadczenie oraz  kwalifikacje w specjalności  przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 3. szeregowych zawodowych będących  absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej), oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy;
 4. dla absolwentów krajowych uczelni medycznych.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 z póź.zm.),  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17.11.2014 r.  w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627 z póź. zm.).

Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej (akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej):

 1. osoby posiadające świadectwo dojrzałości - w terminie do dnia 31 marca danego roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 2. cywilni studenci uczelni wojskowych - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 3. studenci innych uczelni niż uczelnia wojskowa - w terminie nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej, do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.

Termin i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego:
Absolwenci uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie do studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

 1. do 19 stycznia 2018 r. na 3 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 2. do 15 maja 2018 r. na 12 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach eksploatacja systemów informatycznych, ogólnologistyczna w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;
 3. do 15 maja 2018 r. na 12 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach:  pancerno-zmechanizowana, łączność i informatyka, logistyka, sprawiedliwości i obsługi prawnej, ekonomiczno- finansowa, orkiestr i zespołów estradowych, ochrony przeciwpożarowej w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 4. do 15 maja 2018 r.  na 12 - miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie meteorologiczna w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie;

Podoficerowie zawodowi i szeregowi zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez dowódcę jednostki za wyjątkiem kandydatów do Studium Oficerskiego w grupie osobowej wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, którzy składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

 1. do 29 września 2017 r. na 6 - miesięczne kształcenie dla podoficerów zawodowych absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym  korpusie osobowym (grupie osobowej);
 2. do 19 stycznia 2018 r. na 3-miesięczne szkolenie dla    podoficerów  zawodowych absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje  w specjalności przydatnej w określonym  korpusie osobowym (grupie osobowej
 3. do 15 maja 2018 r. na 12 - miesięczne kształcenie dla szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru do uczelni wojskowych na rok akademicki 2018/2019 określa:

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w zakładce Do pobrania

Informacje dotyczące rekrutacji do uczelni wojskowych można uzyskać WKU we Włocławku pokój Nr 101 - 104 lub pod nr telefonu 261-441-022

 

Uwaga!
Szczegółowe dane dotyczące rekrutacji, egzaminów wstępnych znajdują się na stronach internetowych  akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.
 

 

UCZELNIE WOJSKOWE

 


Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa 49
ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel. 261-837-938
www.wat.edu.pl
e-mail: rekrutacja(at)wat.edu.pl
Akademia Marynarki Wojennej
81-102 Gdynia
ul. Jana Śmidowicza 69
tel. 261-262-735
Fax 261-262-996
www.amw.gdynia.pl
e-mail: rekrutacja(at)amw.dynia.pl
Akademia Wojsk Lądowych
51-150 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
tel. 261-658-151, 261-658-162
www.awl.edu.pl
e-mail: rekrutacja(at)wsowl.pl
  Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. 261-837-733, 261-837-100
www.wsoso.deblin.pl
e-mail: rekrutacja(at)wsosp.pl

 


 

Szanowni Państwo ukazało się rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na uczelniach wojskowych.

 

 

Przypominamy, że zainteresowani studiami wojskowymoku akademickim 2018/20189 na kierunkach wojskowych muszą dokonać elektronicznej rejestracji swojej kandydatury poprzez strony internetowe wybranych uczelni wojskowych.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia.

Informacje Wojskowa Komenda Uzupełnień
tel. 261-441-022

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku
Okrężna 25 a
87-800 Włocławek
tel. 261441040
fax. 261441030
wkuwloclawek@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.